Kristalhelder

Kristalhelder is een praktijk ter bevordering van de ontwikkeling van volwassenen en kinderen. Heldere begeleiding in de reguliere en complementaire zorg.