Ouder- en gezinsbegeleiding

Als orthopedagoog en systeemtherapeut met jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening en kinderpsychiatrie heb ik zeer veel (reguliere) kennis over opvoeding en behandeling van kinderen en gezinnen die stagneren in hun ontwikkeling als gevolg van opvoedingsproblemen, ontwikkelingsstoornissen of als reactie op life-events.

In mijn begeleiding kan ik mij richten op de kindfactoren, interactiefactoren of gezinsdynamieken. Ouder- of gezinsbegeleiding kan voorafgegaan worden door een reading om (zeer snel) te ontdekken wat de kern van de problemen is en wat de ingangen zijn voor groei en verandering, maar dat hoeft niet per se.
Afhankelijk van de hulpvraag kan ik gebruik maken van reguliere methodes en invalshoeken (zoals gedragstherapeutische technieken, mentaliseren en hechtingsbevorderende technieken) indien gewenst aangevuld met meer verdieping vanuit spirituele en energetische (nieuwetijdse) referentiekaders.