Welkom bij Kristalhelder

In mijn praktijk Kristalhelder maak ik gebruik van al mijn kennis en vaardigheden om kinderen en volwassenen te helpen. Vanuit mijn reguliere opleidingen en werkervaring in de jeugdhulpverlening en kinderpsychiatrie heb ik veel kennis over ontwikkeling van kinderen en volwassen, en dynamieken in gezinnen.

Daarnaast heb ik jarenlang opleidingen gedaan op het gebied van energie en intuïtie, zodat ik ook vanuit een meer spiritueel weten en helderheid naar mensen kan kijken. Binnen alle consulten gebruik ik beide kanten, omdat ze mij allebei gevormd hebben.

Mijn specialiteiten zijn reading en begeleiding voor ouders van (hoog)gevoelige kinderen en het bieden van therapie vanuit systemisch en spiritueel kader aan volwassenen.

Kind of volwassen zijn in deze tijd

De kinderen die in deze tijd geboren worden nemen meer bewustzijn en gevoeligheid mee naar de aarde. Ze lopen aan tegen de structuren in de wereld zoals op school en de normen en waarden in de maatschappij. Veelal zijn ze door hun gevoeligheid snel overprikkeld. Het gezin waar zij opgroeien is de eerste en belangrijkste plek waar zij ontdekken wie zij zijn en hoe zij in de wereld willen staan en waar ze geholpen kunnen worden met de wereld om te gaan.

Wij, de volwassenen van deze tijd, zijn vaak zoekende. De meesten van ons zijn opgegroeid bij ouders die ons vaak het allerbeste hebben willen geven, qua studiemogelijkheden en financiële zekerheid, met het belang van een goede opleiding en werk hoog in het vaandel. Door alle ambities en mogelijkheden komen we vaak in een disbalans tussen privé, gezin en werk, ervaren we stress en zoeken we naar zingeving en verdieping in ons leven en in onze relaties.

Begeleiden van kinderen in de nieuwe tijd

Steeds meer ouders kijken op een nieuwe manier naar (de ontwikkeling van) hun kind. Namelijk het kind als een volwaardige ziel, die op een bepaalde manier om begeleiding vraagt om zichzelf te worden in deze wereld die ook in ontwikkeling is. Deze visie vraagt ook om een nieuwe vorm van begeleiden om kinderen te helpen om te gaan met hun eigenheid en ontwikkeling. Het vraagt om een meer diepgaand inzicht en om andere vaardigheden dan voorheen. Dat geldt nog meer voor kinderen die door o.a. slaapproblemen, aandachts- en concentratieproblemen, gedragsproblemen of heftige emoties blijk geven van de moeite die zij hebben met opgroeien, of deze problemen nu ontstaan zijn als gevolg van hooggevoeligheid, ontwikkelingsproblemen, nare gebeurtenissen of psychiatrische problematiek (zoals ADHD of autisme-spectrumstoornissen).

Het begeleiden van een kind met deze klachten is niet altijd makkelijk. Soms raakt het appèl dat het kind op je doet iets aan bij jezelf. Je hebt bijvoorbeeld moeite met leiding nemen of juist met loslaten. De moeite die je hebt kan te maken hebben met je eigen gezinsachtergrond. Je kind nodigt je soms uit om delen van jezelf te ontwikkelen die tot nu toe nog in de schaduw zijn gebleven. Ook kan de maatschappij een sterk beroep op je doen om je kind mee te laten functioneren volgens de normen, terwijl jij aanvoelt dat je kind iets anders nodig heeft.

In mijn praktijk help ik kinderen en volwassenen meer zicht te krijgen op de factoren die meespelen bij hooggevoeligheid, disbalans, stagnatie, verlangen naar verandering. Door meer inzicht en concrete tips, ontstaat er ruimte voor groei en ontwikkeling, verbinding en zingeving.
Kernachtig zou ik kunnen zeggen dat Kristalhelder een praktijk is voor nieuwetijdskinderen (groot en klein) en nieuwetijdsgezinnen. En daarmee zou ik mezelf een nieuwetijdstherapeut kunnen noemen.