‘Ruimte maken voor jouw verlangen’

Familieopstellingen op 29 november

Voor iedereen geldt dat het belangrijk is om de juiste plek in het systeem waarin je geboren bent in te nemen. Wanneer er iets in de ordening verkeerd gaat, kan het zijn dat je gaat voelen dat er iets niet stroomt. Misschien ervaar je in je leven dat je verlangt naar meer ruimte of vrijheid, of meer leiderschap over je eigen leven.

Een opstelling is een methode om zicht te krijgen op vraagstukken in je leven. Zijn er dingen die stagneren of niet lekker lopen, bijvoorbeeld in je werk, je gezondheid of relaties? Zowel voor de vraagsteller als voor de representant/toeschouwer is een opstelling zeer leerzaam en inzichtgevend. In beide gevallen voel je in je lichaam wat zich aandient en wat je kunt erkennen en toelaten. Dit is een helend proces.

Deze middag organiseer ik samen met Anke van Anke Verstappen Coaching.

Heb je een vraag die je graag wilt opstellen? Reserveer dan je plek als vraagsteller voor € 95,-.
Wil je alleen kennismaken met opstellingen of deelnemen als representant? Dat kan voor € 20,-
Wanneer je als vraagsteller een representant/toeschouwer meeneemt wordt jouw deelname tarief € 85,-.

Dag en tijd: 29 november 2019 van 14 tot 17 uur
Adres: Het Vlinderhuys, Barchman Wuijtierslaan 51, 3819 AB Amersfoort

Aanmelden graag via www.ankeverstappencoaching.nl/events en vermeld in welke hoedanigheid je wilt deelnemen.