Transformeer jij mee met behulp van online groepsopstellingen op 1,2 en 5 april?

De lente staat in het thema van transformatie. De natuur laat in al zijn uitbundigheid zien hoe alles in steeds weer een nieuwe vorm kan aannemen, kan ontkiemen, tot bloei komen en afsterven. Ook de supermaan van 28 maart wordt Lente-maan genoemd en staat in het teken van alle vernieuwing in de natuur.

Ik geloof dat de pandemie ons ook uitnodigt om oude ervaringen van het leven op aarde te transformeren zodat we door kunnen groeien naar een nieuwe mooiere aarde.

Het is volgende week Pasen. Pasen verwijst in de Christelijke traditie naar de overgang die Jezus maakte van het leven naar de fysieke dood. Middels zijn wederopstanding liet hij zien dat hij ondanks zijn fysieke sterven, in een andere vorm bleef bestaan.

Ik heb de kracht van de paastijd gekozen om groepsopstellingen (online) aan te bieden rondom het thema TRANSFORMATIE. Wat je wilt transformeren is aan jou, en ook als je niet weet wat je mag transformeren ben je welkom. Zowel ervaren als onervaren opstellers kunnen meedoen.

Bij een groepsopstelling wordt eerst de energie in alle groepsleden ‘wakker gemaakt’ door middel van een geleide meditatie, zodat het Wetende Veld geactiveerd wordt. Daarna laat ik de deelnemers thema’s en begrippen representeren (het aannemen van de energie van het onderwerp), zodat we gezamenlijk tot inzichten komen. In een groepsopstelling komen we universele thema’s tegen waarbij iedereen de gelegenheid heeft om los te laten, te transformeren dus.

Donderdag 1 april (Witte Donderdag) 19.30 uur.
Thema: afscheid nemen /voorbereiden op loslaten

Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) 19.30 uur:
Thema: het maken van de overgang

Maandag 5 april 15.00 uur (de dag na de wederopstanding)
Thema: eigendom nemen over de verandering

De opstellingen duren 2 tot 2,5 uur en zijn los van elkaar of als serie bij te wonen. Vermeld duidelijk de datum waarop je deel wilt nemen.
Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximum 11 personen.
Tarief: één opstelling € 28, twee opstellingen € 50, drie opstellingen € 70.

Aanmelden of vragen? Mail me via info@praktijkkristalhelder.nl